Info

Besparingsplannen stuwen aandeel

Philips hoogte in

Het aandeel Philips is met forse winst gestart op de beurs van Amsterdam, na de aankondiging dat het Nederlandse elektronicabedrijf zijn kostenbesparingsprogramma uitbreidt. Het is niet duidelijk hoeveel banen er daardoor zullen verdwijnen.

Philips gaat zijn kostenbesparingsprogramma uitbreiden naar 800 miljoen euro. In juli had het bedrijf aangekondigd dat het diep in de bureaucratie en de overheadkosten wilde snijden. Die plannen, die moesten leiden tot een totale besparing van 500 miljoen euro in 2014, zijn volgens het bedrijf inmiddels uitgewerkt. Tijdens dat proces werd voor nog eens 300 miljoen euro aan mogelijke extra besparingen gevonden. De uitwerking daarvan moet nog worden afgerond.

Op de beurs van Amsterdam ging het aandeel Philips tijdens de eerste minuten van de handel tot 8 procent hoger.

Philips houdt vertrouwen in de eerdere doelstellingen die het bedrijf in juli aangaf. Zo mikt het onder meer op een omzetgroei in een bandbreedte van 4 tot 6 procent in 2013.

Een woordvoerder van Philips kan niet aangeven hoeveel banen er bij de bezuinigingsronde verdwijnen. In juli werd al wel gesteld dat banenverlies niet is uit te sluiten.

Philips heeft ook verschillende vestigingen in België, onder meer in Brugge en Turnhout. In België en Luxemburg werken er 3.160 mensen voor het bedrijf, zo staat op de website. Bij Philips in België kon niet onmiddellijk iemand bereikt worden. (belga/vsv)

____________________________________________________________________

VORMINGS- EN DOCUMENTATIEPREMIE


METAAL PROVINCIE ANTWERPEN 2011

De premie voor de jaren 2009 en 2010 wordt uitbetaald in september 2011.

BEDRAGEN

2009 :  25,00 EUR
2010 :  25,00 EUR
Dus : 50,00 EUR in het totaal voor wie recht heeft op beide premies
    

WIE HEEFT RECHT ?
Om recht te hebben op de vormingspremie dient men aan onderstaande voorwaarden te voldoen :

Prestaties / tewerkstelling :
100 gepresteerde of gelijkgestelde dagen per jaar bewijzen in het regime van de 6-dagenweek en
dit zowel voor 2009 als voor 2010 (systeem wetgeving jaarlijkse vakantie)
Deze dagen moeten gepresteerd zijn in een onderneming uit de sector van de metaalverwerkende nijverheid gevestigd in de provincie Antwerpen (paritair comité 111/1 en 111/2).

Lidmaatschap vakbond :
Voor de premie van 2009 moet men minstens lid zijn van 1/11/2009.
Voor de premie van 2010 moet men minstens lid zijn van 1/11/2010.
Uiteraard in orde zijn met de aanbetaling van de bijdragen, minstens tot en met juli 2011.

Bruggepensioneerden, werknemers op “alternatief” brugpensioen, gepensioneerden, erfgenamen van overleden metaalbewerk(st)ers :
hebben eveneens recht op deze premie na 1 dag prestatie in het betrokken kalenderjaar.

BETALING

Via de syndicale delegaties van ABVV-Metaal, ACV-Metea of ACLVB of via de kantoren van deze organisaties in de provincie Antwerpen.

Tegen afgifte van het u toegezonden attest van het vormings- en documentatiefonds en in orde
met de vakbondsbijdragen.  Gelieve het attest in te vullen met de gevraagde
gegevens, en naam en adres van uw huidige werkgever.


AXA Mediassistance