Ouder nieuws

23 november 2017

Tijdens de bijzondere ondernemingsraad bij Philips

Lighting Turnhout heeft de directie een intentie om in

2018 een afbouw te realiseren van 49 arbeiders(sters)

en 29 bedienden en kaderleden.

__________________________________________________

30 november 2016

Bijzondere ondernemingsraad: Philips Turnhout heeft de

intentie om 17 arbeiders(sters) en 41 bedienden en

kaderleden te ontslaan in 2017.

______________________________________________________________________________

20 juli 2016

Op 20 juli 2016 worden Philips Innovatieve Applications

N.V. en Philips Belbium N.V. gefusioneerd en tergelijk

verandert van naam naar:

Philips Lighting Belgium N.V.

_________________________________________________

17 november 2015

Bijzondere ondernemingsraad: Philips Turnhout heeft de

intentie om 77 arbeiders(sters) en 82 bedienden en

kaderleden te ontslaan in 2016.

—————————————————————————————————————————————-

12 februari 2015

Bij Philips in Turnhout hebben de arbeiders, bedienden en

kaderleden het sociaal plan met een ruime meerderheid

goedgekeurd!

______________________________________________________________________________

11 december 2014

 Philips Turnhout heeft de intentie om 82 arbeiders en

 88 bedienden en kaderleden te ontslagen in 2015.

______________________________________________________________________________

24 september 2014

Philips vakbonden en personeel blijven met vragen zitten over de toekomstNa de aankondiging van Philips-topman van Houten om de Business Unit Lighting te verzelfstandigen, werd een bijzondere ondernemingsraad samengeroepen bij Philips Turnhout.
Voor Patrick Vanderlooven, secretaris ABVV-Metaal is de beslissing niet positief. Het electronicaconcern wordt kleiner en beschikt over minder financiële middelen en technische slagkracht.
Het personeel en de vakbonden blijven achter met een wrang gevoel en veel onzekerheid over de toekomst.
Voor de Nederlandse syndicalisten van FNV Bondgenoten voelt de beslissing als verraad. “Sinds de oprichting van Philips in 1891 staat Philips gelijk aan licht en maakt het onderdeel uit van het DNA van het concern. Lighting is wereldwijd nog steeds de grootste divisie van Philips.
Het opsplitsen van het Philips concern zal leiden tot een periode van lange onduidelijkheid en onzekerheid bij Philips. In Nederland werken duizenden werknemers voor meerdere sectoren.
De opsplitsing zal naar verwachting leiden tot een enorme ontvlechtingsoperatie. “Werknemers van organisatieonderdelen zoals Philips Research, Philips Innovation Services, Sales, Intellectual Property & Standards, IT, Finance, HR etc. zullen door de opsplitsing toebedeeld moeten worden aan één van de twee ondernemingen.
Niet uitgesloten is dat dit ook met grote organisatiewijzigingen en mogelijk gedwongen ontslagen gepaard gaat” Ook Ortwin Magnus, algemeen-secretaris van ABVV-Metaal reageert verontrust: “Wij maken ons zorgen over de sites in Turnhout, Kontich en Roeselare. We betreuren dat er geen overleg plaats vond met de vakbonden over de afsplitsing en de strategie van de groep. We kennen de achtergrond van Frans van Houten. Uit het verleden leiden we af dat voor hem aandeelhouderswaarde primeert. Wij verwachten van het Philips management dat zij ons op korte termijn een industrieel plan voorleggen en dat met ons doorspreken.  Voor ons primeert een lange termijn visie, het behoud en zelfs het versterken van de maakactiviteiten in België, en de jobzekerheid van de Philipswerknemers.”

_________________________________________________________________________________

28 januari 2014

Philips blijft ondanks sterk verbeterde financiële resultaten voorzichtig over de ontwikkeling van de wereldeconomie. Ook dit jaar verwacht het Nederlandse elektronicaconcern nog last te ondervinden van economische onzekerheid en valutaschommelingen, zo liet het dinsdag weten bij de presentatie van de vierdekwartaalcijfers.
Philips behaalde in het vierde kwartaal een omzet van 6,8 miljard euro, een fractie meer dan een jaar eerder. Onderliggend, dus exclusief bijvoorbeeld nadelige wisselkoerseffecten, was volgens het bedrijf sprake van 7 procent groei.
De nettowinst kwam uit op 412 miljoen euro. Een jaar eerder stond onder de streep nog een verlies van 420 miljoen euro, mede als gevolg van een fikse kartelboete van de Europese Commissie. Daarnaast maakte Philips het afgelopen kwartaal minder reorganisatiekosten dan in het vierde kwartaal van 2012.
Het bedrijfsresultaat (ebita) voor eenmalige posten bedroeg 915 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 765 miljoen euro. Alle bedrijfsonderdelen droegen volgens Philips bij aan de winstverbetering.
Philips heeft de eigen financiële doelstellingen voor afgelopen jaar gehaald. De vergelijkbare omzetgroei in de jaren 2012 en 2013 viel met 4,5 procent binnen de voorspelde bandbreedte van 4 tot 6 procent. De winstmarge kwam uit op 10,5 procent, waar Philips mikte op een marge tussen de 10 en 12 procent.
Volgens topman Frans van Houten kunnen de prestaties onder meer dankzij het lopende kostenbesparingsprogramma verder worden verbeterd. Voor de jaren 2014 tot en met 2016 mikt Philips op opnieuw een omzetgroei van 4 tot 6 procent. De winstmarge moet verder omhoog naar 11 tot 12 procent.

___________________________________________________________________________________

Welke koers vaart Philips? 05 november 2012

Op 7 juni 2012 werd in het kader van het besparingsprogramma ‘Accelerate’ aangekondigd dat 136 kaderleden en bedienden zouden moeten afvloeien bij Philips Turnhout. Na de aankondiging op de Capital Markets Day (11 september) wordt aan de Lighting-divisie een bijkomende besparing opgelegd en wordt de oorspronkelijke intentie tot herstructurering nu aangepast met 62 extra bediendejobs en 156 arbeidersjobs die moeten verdwijnen.
Dat werd er meegedeeld op de Bijzondere Ondernemingsraad die vandaag werd bijeengeroepen.

Het zijn de traditionele redenen die Philips aanhaalt voor deze maatregel: de concurrentie van de lageloonlanden en de snelle opkomst van ledverlichting als vervangtechnologie. Hierdoor zijn de prognoses in volume voor de komende kwartalen en zelfs jaren sterk verlaagd. Om de fabriek in Turnhout nog een kans te geven wordt er ingezet op kosteninnovatie in plaats van productinnovatie.

Volgens ABVV-Metaal wijzen de aangehaalde redenen vooral op een strategisch mismanagement. Door joint ventures en de overname nadien van Lumileds is de productie van ledlampen opgezet in Californië, Maleisië en Singapore. Ten koste van Europa. Wanneer Philips er nu voor kiest om ook het onderzoek en ontwikkeling op te geven en in te zetten op een louter kostenbesparende politiek, dan tekent het op middellange termijn voor een palliatief scenario voor de Europese vestigingen van Philips Lighting. Zolang er voor de huidige producten een markt is in Europa en zolang ze hier goedkoper kunnen worden geproduceerd dan elders, is er nog een toekomst voor plants als Turnhout. Indien de nieuwe ledtechnologie de oudere technologieën verdrukt, is het gedaan. Dit is een beetje hetzelfde verhaal als met de gloeilampen.

ABVV-Metaal beschouwt het als een strategische miskleun om geen vervangtechnologieën in Turnhout te produceren. Als een branchegenoot als Havells-Sylvania er wel in slaagt om hier led te produceren, waarom zou Philips dat dan niet kunnen ? Net zoals bij de autoassemblage is de impact van de loonkost bij de productie van ledlampen nogal beperkt. Of gaat het hier niet om een strategische miskleun, maar veeleer om een doelbewuste afbouwpolitiek van Philips ? Waarom speelt men niet veel sneller in op de evoluerende vraag van de Europese markt, die toch nog steeds een belangrijke markt is waar innoverende producten een goede kans krijgen ?

Er is geen Europese protectionistische politiek nodig die de Europese bedrijven bevoordeelt, maar er is wel een Europese industriële politiek nodig die de Europese producten een gelijke kans biedt. Dat kunnen en moeten we vragen.

Maar we hebben dan ook evenzeer behoefte aan bedrijven die willen blijven inzetten op Europese productie. ABVV-Metaal vreest dat men bij Philips meer bezig is met het bedenken van wie finaal het licht zal uitdoen, dan wel met ervoor te zorgen dat ook in Turnhout de lampen blijven branden. Earnings per share (dividendpolitiek) zijn blijkbaar belangrijker dan de ‘sense and simplicity’ van de werknemers/consumenten. Door hun winsten te willen maximaliseren op korte termijn handelen CEO’s niet meer als ondernemers, maar als bankiers. We voorspellen dat de koers van het Philips-aandeel na deze aankondiging zal stijgen. Voor de werknemers wordt het daarentegen een donkere en koude winter.

___________________________________________________________________

Beste mensen, 07 juni 2012

Dinsdag morgen kregen we vanuit het Management Turnhout de mededeling dat Amsterdam beslist heeft om :
– 300 miljoen extra te besparen bij Lighting en Health Care bovenop de 800 miljoen eerder genoemd als ‘Fit To Grow’,
– 2200 banen extra te schrappen wereldwijd.
Tevens geeft het Lighting Management aan de transformatie te willen doorzetten naar een ‘Leading LED Lighting Solutions Company’.
Welke consequenties dit heeft voor Philips Turnhout is nog niet duidelijk. Als vakbond hebben we het Turnhout Management de opdracht meegegeven om binnen de week hier duidelijkheid rond te creëren.
Verder werd in de ondernemingsraad van dinsdag namiddag de afspraak gemaakt
– de huidige consultatie fase zal doorlopen,
– deze zal pas afgesloten kunnen worden wanneer er volledige duidelijkheid is rond de gevolgen voor Turnhout,
– indien er geen consequenties zouden zijn voor onze fabriek dan willen we hierrond garanties.
Zolang bovengenoemde fase niet is afgesloten kunnen er nog geen ontslagen vallen.
De periode om in te tekenen op vrijwillig vertrek voor bedienden blijft gewoon doorlopen tot 21 september 2012.
Voor verduidelijkingsvragen kan je steeds terecht bij één van onze militanten of via [email protected]Pamflet Extra Besparingen

Persbericht 12/07/12

Open brief van de Belgische en

Nederlandse ondernemingsraden en

vakbonden aan het Philips Lighting

Top-Management

De ondernemingsraden van de Philips Lighting vestigingen in Nederland en België hebben op donderdag 12 juli samen met de vakbonden een  open brief naar de top van Philips Lighting gestuurd. Onder het motto “Philips mag het licht niet uitdoen voor zijn werknemers” dringen de OR-en en vakbonden er op aan de door Philips ingezette strategische koers voor Europa binnen de Lighting groep snel te wijzigen.
De werknemersvertegenwoordigers constateren dat het merendeel van de Lighting vestigingen in West-Europa uitgemolken worden en dat investeringen, die broodnodig zijn voor behoud van werkgelegenheid, uitblijven. “Het vertrouwen van de werknemers in het Philips Lighting management is helemaal weg. Ondernemerschap binnen Philips Lighting in Europa is verworden tot  kostenbesparingen, productie wordt verplaatst naar lagelonenlanden en de behaalde winsten worden elders geïnvesteerd. Philips zet bijna alle kaarten op LED in en laat talrijke kansen in de niet-LED verlichting liggen”.
De door Philips ingezette koers is funest voor de werkgelegenheid van Philips in West-Europa. “Het is des te schrijnender dat CEO Frans van Houten de regeringsleiders van Europa aanspoort om adequate maatregelen te nemen om de Europese economie uit het slop te trekken terwijl Philips op zijn beurt de eigen werkgelegenheid afbreekt. Vanuit maatschappelijk oogpunt is dit onverantwoordelijk gedrag. Het zou terecht zijn als regeringsleiders mannen als Van Houten op hun verantwoordelijkheid zouden wijzen”.
De gezamenlijke OR-en en vakbonden willen met de open brief een sociale dialoog voeren met de top van Philips Lighting over de te volgen strategie. Overleg binnen nationale grenzen volstaat niet meer aangezien de besluiten van de Philips top een internationaal karakter hebben. Op termijn sluiten mogelijk ook andere OR-en en vakbonden uit Europese landen die actief zijn bij Philips Lighting vestigingen aan bij dit initiatief.
“Overal binnen Europa worstelen werknemers met de vraag welk perspectief Philips hen nog te bieden heeft. Zij zijn er rotsvast van overtuigd dat met de juiste investeringen en lokaal ondernemerschap dat gericht is op innovatie, de  werknemers een goed toekomstperspectief geboden kan worden. Zij constateren echter met lede ogen dat Philips het lokaal ondernemerschap de nek omdraait met een enorme werkgelegenheidskrimp tot gevolg”.

Philips Turnhout kondigt op extra

ondernemingsronde ontslagen aan

Juni 07, 2012     

Vandaag ging bij Philips Turnhout een extra ondernemingsraad door.  Volgens de directie is de verlichtingsmarkt onderhevig aan snelle veranderingen en een toenemende concurrentiedruk. Onder meer door toenemende Aziatische concurrentie en de snelle opkomst van LED verlichting. Het  verminderen van ontwikkel- en productiekosten is, volgens de directie, noodzakelijk om competitief te blijven. Philips Turnhout wil daarom een reorganisatie doorvoeren die moet resulteren in een  vereenvoudiging van de ondersteunende organisatie.  Philips heeft in dit kader het voornemen aangekondigd om over te gaan tot het collectief ontslag van een 136-tal bedienden en kaderleden. Dit ontslag zou plaatsvinden voor het einde van 2012. Philips Turnhout telt momenteel 1592 werknemers, waarvan 938 arbeiders en 654 bedienden en kaderleden.

Eind vorig jaar maakte Philips bekend dat er wereldwijd 4.500 banen moesten sneuvelen (één derde daarvan in Nederland).Oorspronkelijk zouden de gevolgen voor Turnhout beperkt blijven. Tot vandaag. ABVV-Metaal heeft bij Philips al aangedrongen om te onderzoeken of men ook in België geen LED-verlichting kan produceren.

Werk hervat bij Philips Turnhout na

spontane staking

Februari 29, 2012     

Bij elektronicaproducent Philips in Turnhout is het personeel vanmiddag opnieuw aan het werk gegaan na een spontane staking van vanmorgen. De directie van het bedrijf dat 1600 werknemers telt, had gisterennamiddag aangekondigd in de loop van dit jaar de productielijn waar reflectoren worden vervaardigd, te verhuizen naar China. Aan de lijn werken 25 arbeiders waarvan 14 met een vast contract en 11 tijdelijke werkkrachten.  Die laatste zullen hun contract niet verlengd zien door de maatregel, terwijl de vaste arbeiders aan het werk worden gezet in andere afdelingen. 

De onverwachte aankondiging van de directie gaf woensdagochtend aanleiding tot een spontane stakingsactie van de betrokken arbeiders die zich in de loop van de voormiddag heeft uitgebreid naar de rest van het personeel.  Uit solidariteit, maar ook omdat er wordt gevreesd dat de andere afdelingen hetzelfde lot beschoren zijn, zo vertelt ons ABVV-Metaal-hoofdafgevaardigde Erwin Oris: ‘Het gaat slechts om een productieafdeling van 25 mensen, maar het personeel heeft de indruk dat dit een proefproject zou kunnen zijn. Als dit lukt, zouden ook andere afdelingen kunnen verhuizen, vreest men.’ 

Verder zijn bonden en personeel verontwaardigd over de ongelukkige wijze waarop er door de directie is gecommuniceerd. De beslissing werd aangekondigd als een voldongen feit zonder dat er ooit sociaal overleg had plaatsgevonden. Algemeen secretaris Ortwin Magnus verklaart hierover: ‘Wij betreuren en zijn verontrust over de manier waarop er gisteren werd gecommuniceerd, die niet eigen is aan deze site van Philips. We rekenen erop dat er in de toekomst opnieuw ruimte zal zijn voor ernstig overleg om tot degelijke oplossingen te komen vooraleer er dergelijke verklaringen worden gedaan.’

Intussen is er met het personeel overeengekomen dat het werk wordt hervat mits de belofte van de directie dat er volgende donderdag een ontmoeting zal plaatsvinden met Mircea Buzgar, die verantwoordelijk is voor industrial operations van HID wereldwijd. De bonden hebben dus een week de tijd om een tegenvoorstel te doen om de lamp in Turnhout even goedkoop te produceren als in China. Op basis van naakte cijfers wordt dan de situatie volgende week donderdag herbekeken en in overleg worden de alternatieve voorstellen van de vakbonden in overweging genomen.


PARITAIRE MEDEDELING AAN HET PERSONEEL OVER DE INVULLING VAN DE KOOPKRACHTENVELOPPE VOOR 2011-2012 VOOR DE ARBEIDERS VAN PHILIPS BELGIE


Het Interprofessioneel Akkoord 2011-2012 en de sectorale afspraken in het Paritair Comité waaronder Philips ressorteert (111.01 metaal), boden aan Philips België en de sociale partners de mogelijkheid om in overleg te treden over:


De invulling van een koopkrachtenveloppe van 0,3% van de loonmassa, ingaand op 1 april 2012.


Een alternatieve besteding van het budget voor ecocheques met ingang van 1 oktober 2011.
Na constructief overleg tussen de vakbondsvertegenwoordigers van Philips België en de directie, werden de volgende afspraken gemaakt

:
Met ingang van 1 april 2012 zal Philips België een nieuwe groepsverzekering (aanvullend pensioen) opstarten voor alle arbeiders. De groepsverzekeringspremie zal 0,40% van de bruto uurlonen bedragen en wordt volledig door de werkgever betaald.


Met ingang van 1 oktober 2011 worden de ecocheques afgeschaft. Er worden wel nog ecocheques toegekend met de lonen van oktober 2011 (begin november) over de referteperiode oktober 2010-oktober 2011.


Ter vervanging van de ecocheques wordt voor de arbeiders van de vestiging te Turnhout door Philips eveneens een jaarlijkse premie van 220,73€ bruto betaald aan de groepsverzekering.


Ter vervanging van de ecocheques wordt in de vestigingen te Roeselare, te Kontich, Wommelgem en in de Showrooms het patronaal deel van de maaltijdcheques verhoogd met 1,1416€ vanaf 1 oktober 2011.


Het equivalent van de waarde van de ecocheques voor de periode vanaf 1 oktober 2011 en 1 april 2012 wordt voor Philips Turnhout als extra door Philips bijgestort op de groepsverzekering.


Philips en de sociale partners zullen tegen uiterlijk 1 april 2012 gezamenlijk onderzoeken of het systeem van aanvullende ziektetoelagen (vanaf de 2de tot en met de 12de maand van ziekte) kan worden vervangen door een minstens gelijkwaardige dekking via de groepsverzekering.


In het begin van 2012 zal een uitgebreide communicatie volgen over de precieze inhoud van de groepsverzekering.

Dirk Van Der Eycken (ACV-METEA) 
Ortwin Magnus (ABVV-Metaal)
Ludwig Deweghe (Philips België)

____________________________________________________________________

Aankondiging 17/10/2011:

“Frans van Houten CEO Royal Philips Electronics”


Vanmorgen kondigden we onze derde kwartaal de resultaten van de krantenkoppen, waarvan 6% omzetgroei en winst (EBITA) zijn op EUR 368 miljoen. Terwijl sommige bedrijven blijven zeer goed presteren, kunnen we niet blij zijn met onze algemene prestaties.De winst realiseerden we ons dit kwartaal is iets meer dan de helft van de winst realiseerden we in ons derde kwartaal vorig jaar.

Vooruitblikkend, het nakomen van Accelerate zal de sleutel zijnom onze prestaties te verbeteren en om winstgevende groeiterug te keren. Ik ben erg aangemoedigd om de betrokkenheidop de Accelerate-programma in vele delen van de onderneming, de bereidheid om mee te doen en verder te gaan Philips te zien.Om effectief te kunnen laten groeien van de onderneming is het van belang dat we blijven investeren. Daarom hebben wijtoegewijd aan de complexiteit te verwijderen en de efficiëntie van onze overhead en ondersteuning van de structuur die middelen vrij te worden geherinvesteerd in onze innovatiepijplijn, klantgerichte activiteiten en het verbeteren van onze prestaties te verhogen. Dit is onderdeel van het Fit to programma dat weaangekondigd in juli Grow. Vandaag hebben wegecommuniceerd dat ongeveer 4.500 posities worden beïnvloed door Fit to Grow in 2014. Ik erken dat dit een moeilijke tijd als hetveroorzaakt onzekerheid bij veel mensen.

Ik ben ervan overtuigd dat door het leveren van op Accelerate we erin zullen slagen in het creëren van een meer wendbare, klantgerichte en succesvolle Philips. Met de laatste en belangrijkste kwartaal van het jaar voor ons, wil ik jullie allemaalhet beste van geluk en succes wensen. Laten we het allemaalwat we kunnen om een sterk einde te leveren aan het jaar!

Dank u allen voor uw voortdurende inzet en steun.

Met vriendelijke groet,

Frans van Houten
CEO Royal Philips Electronics

___________________________________________________________________

Besparingsplannen stuwen aandeel

Philips hoogte in

Het aandeel Philips is met forse winst gestart op de beurs van Amsterdam, na de aankondiging dat het Nederlandse elektronicabedrijf zijn kostenbesparingsprogramma uitbreidt. Het is niet duidelijk hoeveel banen er daardoor zullen verdwijnen.

Philips gaat zijn kostenbesparingsprogramma uitbreiden naar 800 miljoen euro. In juli had het bedrijf aangekondigd dat het diep in de bureaucratie en de overheadkosten wilde snijden. Die plannen, die moesten leiden tot een totale besparing van 500 miljoen euro in 2014, zijn volgens het bedrijf inmiddels uitgewerkt. Tijdens dat proces werd voor nog eens 300 miljoen euro aan mogelijke extra besparingen gevonden. De uitwerking daarvan moet nog worden afgerond.

Op de beurs van Amsterdam ging het aandeel Philips tijdens de eerste minuten van de handel tot 8 procent hoger.

Philips houdt vertrouwen in de eerdere doelstellingen die het bedrijf in juli aangaf. Zo mikt het onder meer op een omzetgroei in een bandbreedte van 4 tot 6 procent in 2013.

Een woordvoerder van Philips kan niet aangeven hoeveel banen er bij de bezuinigingsronde verdwijnen. In juli werd al wel gesteld dat banenverlies niet is uit te sluiten.

Philips heeft ook verschillende vestigingen in België, onder meer in Brugge en Turnhout. In België en Luxemburg werken er 3.160 mensen voor het bedrijf, zo staat op de website. Bij Philips in België kon niet onmiddellijk iemand bereikt worden. (belga/vsv)

____________________________________________________________________

VORMINGS- EN DOCUMENTATIEPREMIE


METAAL PROVINCIE ANTWERPEN 2011

De premie voor de jaren 2009 en 2010 wordt uitbetaald in september 2011.

BEDRAGEN

2009 :  25,00 EUR
2010 :  25,00 EUR
Dus : 50,00 EUR in het totaal voor wie recht heeft op beide premies
————————————————————————————————————————————–        

WIE HEEFT RECHT ?
Om recht te hebben op de vormingspremie dient men aan onderstaande voorwaarden te voldoen :

Prestaties / tewerkstelling :
100 gepresteerde of gelijkgestelde dagen per jaar bewijzen in het regime van de 6-dagenweek en
dit zowel voor 2009 als voor 2010 (systeem wetgeving jaarlijkse vakantie)
Deze dagen moeten gepresteerd zijn in een onderneming uit de sector van de metaalverwerkende nijverheid gevestigd in de provincie Antwerpen (paritair comité 111/1 en 111/2).

Lidmaatschap vakbond :
Voor de premie van 2009 moet men minstens lid zijn van 1/11/2009.
Voor de premie van 2010 moet men minstens lid zijn van 1/11/2010.
Uiteraard in orde zijn met de aanbetaling van de bijdragen, minstens tot en met juli 2011.

Bruggepensioneerden, werknemers op “alternatief” brugpensioen, gepensioneerden, erfgenamen van overleden metaalbewerk(st)ers :
hebben eveneens recht op deze premie na 1 dag prestatie in het betrokken kalenderjaar.

BETALING

Via de syndicale delegaties van ABVV-Metaal, ACV-Metea of ACLVB of via de kantoren van deze organisaties in de provincie Antwerpen.

Tegen afgifte van het u toegezonden attest van het vormings- en documentatiefonds en in orde
met de vakbondsbijdragen.  Gelieve het attest in te vullen met de gevraagde
gegevens, en naam en adres van uw huidige werkgever.

Vanaf 1 juli index aanpassing van 2,99%

Onrust bij Philips in Turnhout

METAALBOUW

Met een te kleine marge toch een aanvaardbaar akkoord!

 ABVV-Metaal heeft zich verzet tegen het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord, omdat er voor de arbeiders geen enkele fundamentele doorbraak was naar één werknemersstatuut én omdat de koopkrachtverhoging te gering was. We betreuren nog altijd dat ABVV-Metaal deze strijd alleen heeft moeten voeren. Samen hadden we dan ook meer kunnen bereiken.

De regering heeft vervolgens op maat van het ontwerp-IPA een ijzeren carcan voor de sectorale onderhandelingen opgelegd. Geen loonsverhoging voor 2011, een povere 0,3 % in 2012, geen vooruitgang in het dossier van het eenheidsstatuut, … Bovendien zitten we met een Fonds voor Bestaanszekerheid dat zwaar onder de crisis heeft geleden.

Toch heeft ABVV-Metaal er binnen die minimale interprofessionele grenzen het maximum uit gehaald en hebben we in de metaalbouw met de nodige creativiteit een aanvaardbaar akkoord gesloten:

 • Conform de ‘Leterme-loonnorm’ een beschikbare en te onderhandelen enveloppe van 0,3 % op bedrijfsniveau;
 • Alle minimumlonen verhogen met 0,3 % op 1 april 2012;
 • De automatische loonindexering wordt toegepast op 1 juli 2011 en 1 juli 2012;
 • Geen sectoraal correctiemechanisme waarbij de index de loonsverhoging kan tenietdoen;
 • De bestaande ecocheques kunnen op bedrijfsniveau omgezet worden en ditmaal zonder een verplicht menu te volgen;
 • De bijdrage voor het Sectoraal Pensioenfonds wordt met 0,1 % verhoogd vanaf 1 januari 2012 én nogmaals met 0,1 % in 2013 met als totaal 1,9 %;
 • Het Fonds voor Bestaanszekerheid kan weer ademhalen, want er komt een extra bijdrage van 0,15 % voor onbepaalde duur;
 • 3 belangrijke uitkeringen van het FBZ worden opgetrokken vanaf 1 oktober 2011:
 • tijdelijke werkloosheid van  € 9,4 naar  € 10 /dag
 • volledige werkloosheid van € 5,2 naar € 5,8 /dag
 • (oudere) zieken van € 80 naar € 85 /maand
 • Alle brugpensioenregelingen worden verlengd:
 • op 56 jaar met nachtarbeid tot 31 december 2012
 • op 56 jaar met 40 jaar loopbaan tot 31 december 2012
 • alle bestaande BP-akkoorden op ondernemings-, provinciaal, en sectorniveau tot 30 juni 2013,
 • wie op 30 juni 2013 aan alle wettelijke voorwaarden voldoet en nog niet op brugpensioen is, kan erop rekenen nog te kunnen vertrekken tot 30 juni 2014
 • De syndicale premie 2011 voor de actieven wordt verhoogd tot  € 110.

ABVV-Metaal heeft met een meerderheid van 54 % het ontwerpakkoord aanvaard.

Ook voor het werknemersstatuut zet ABVV-Metaal de strijd beslist verder.
Samen sterk en ABVV-Metaal maakt het verschil.

Metaalbouw 111.1&2

Sectoraal ontwerpakkoord 17 mei 2011

UW INKOMEN
 • INDEX

1 juli 2011 reële index
1 juli 2012 reële index

 • KOOPKRACHT
 • Enveloppe van 0,3%, bestemming te onderhandelen op ondernemingsvlak tegen 31/10/2011. Indien geen akkoord of geen onderhandeling dan verhoging effectieve lonen op 1/4/2012.
 • Verhoging van minimumlonen met 0,3% op 1/4/2012.
 • Behoud van de het recurrent sectoraal stelsel van ecocheques met uitbetaling op 1/10/2011: € 250 en op 1/10/2012: € 250.
 • De ecocheques kunnen evenwel ook omgezet worden in een ander voordeel ter waarde van € 250. In de ondernemingen zonder syndicale delegatie kan er vrij onderhandeld worden, in de ondernemingen zonder syndicale delegatie dient de omzetting gekozen worden uit: hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen of een herbrutering naar loon à rato van € + 0,0875 bruto /u (38u week).

.

 • FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID

Vanaf 1/10/2011 worden de volgende aanvullende vergoedingen opgetrokken:

 • Tijdelijke werkloosheid tot € 10 / dag en € 5 / halve dag;
 • Volledige werkloosheid tot € 5,8 / dag en € 2,9 / halve dag;
 • Zieken en oudere zieken tot € 85 / maand.
 • SECTORAAL PENSIOENFONDS OF EEN ANDERE BESTEDING

Op provinciaal niveau kan uiterlijk tegen 30/9/2011, de invulling van 0,2% hetzij voor het sectoraal pensioenfonds met name 0,1% vanaf 1/1/2012 en 0,1% vanaf 1/1/2013, hetzij voor een andere bestemming, onderhandeld worden.
Bij ontstentenis van een provinciaal akkoord is er op 1/1/2013 een 0,15% loonsverhoging voor de arbeiders werkzaam in de bedrijven van die provincie;

PRECAIRE ARBEID

Verbod op dagcontracten, tenzij in heel specifieke omstandigheden (indien het bijvoorbeeld gaat om een echte dagopdracht).

UW BRUGPENSIOEN
 • Alle brugpensioenakkoorden op sectoraal-, provinciaal- of ondernemingsniveau worden verlengd tot en met 30/6/2013.
 • De arbeiders die op 30/6/2013 voldoen aan de leeftijds- en de loopbaanvoorwaarden, zijn verzekerd van de mogelijkheid om tot 30/6/2014 met brugpensioen te gaan;
 • Het brugpensioen 56 jaar met nachtprestaties wordt verlengd tot 31/12/2012;
 • Het brugpensioen 56 jaar met 40 jaar loopbaan wordt verlengd tot 31/12/2012;
 • Halftijds brugpensioen op 55 jaar: verlengen tot 31 december 2012.

OPZEGTERMIJNEN

Vanaf 1/1/2012 worden de opzegtermijnen (bij opzeg door de werkgever) verhoogd in onderstaande gevallen:

 • Bij minder dan 5 jaar anciënniteit : van 35 tot 42 dagen
 • Van 5 tot minder dan 10 jaar anciënniteit : van 42 tot 49 dagen.

De verkorte opzegtermijnen bij brugpensioen en bij herstructurering mits CAO worden met 15% verhoogd.

Deze nieuwe opzegtermijnen gelden zowel voor bestaande als nieuwe arbeidsovereenkomsten.


VORMING EN OPLEIDING

De opleidingsinspanningen worden in 2011 met 0,1% en in 2012 nogmaals met 0,1% opgetrokken tot 1,6% van de gepresteerde uren.

GOED OM WETEN …

 • De degressiviteit bij de jongerenlonen wordt afgeschaft;
 • De bestaande regelingen inzake flexibiliteit worden verlengd tot 31/12/2012;
 • De werkzekerheidsclausule wordt verlengd.

Voor meer informatie, raadpleeg uw vakbondsafgevaardigde.

Na consultatie van onze afgevaardigden zal de syndicale raad
van ABVV-Metaal op 30 mei 2011 het ontwerpakkoord goed- of afkeuren.

Minder verdienen is langer werken

Vakbond ABVV | Minder verdienen is langer werken | Equal Pay Day 25 maart 2011

Er bestaat in ons land nog altijd geen loongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Daarom organiseren we samen met de progressieve vrouwenbeweging zij-kant jaarlijks Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon. Dit jaar valt Equal Pay Day op 25 maart.

Je loon bepaalt je pensioen

Equal Pay Day 2011 legt dit jaar het verband tussen lonen en pensioenen. Omdat vrouwen doorgaans een lager loon hebben, krijgen ze ook een lager individueel pensioen. Vrouwen zouden in theorie dus veel langer moeten werken om een fatsoenlijk pensioen op te bouwen. In theorie, want werken tot je 70ste, 75ste of 80ste, dat kan nooit de bedoeling zijn.

Equal Pay Day 2011 wil mensen bewust maken dat hun loopbaan en hun loon bepalend zijn voor hun latere pensioen. “Minder verdienen is langer werken” is daarom de boodschap van dit jaar.

Neem ook eens een kijkje op de officiële Equal Pay Day-site

IPA
Nationale 24-uren staking
op vrijdag 4 maart
 • 0,3% maximum meer loon vanaf 2012: onaanvaardbaar. Werknemers hebben recht op meer, niet de aandeelhouders en het management.
 • Handen af van ons indexsysteem!
 • Optrekken van het minimumloon met €10 per maand: onaanvaardbaar. Werknemers die al bitter weinig verdienen hebben recht op meer!
 • Afbouw bediendestatuut: onaanvaardbaar. Arbeiders hebben recht op meer, bedienden niet op minder!
 • Besparingen op de kap van de werknemers: onaanvaardbaar. De fiscale cadeaus aan bedrijven moeten worden afgeschaft! De notionele intrest alleen kost al meer dan 5 miljard aan de staatskas.
 • Geen aanvallen op (brug)pensioenen, sociale zekerheid en openbare diensten. Neen aan sociale achteruitgang, samen voor sociale vooruitgang!

Praktisch:

 • We leggen het werk neer donderavond om 22 uur tot en met vrijdag 18 uur.
 • Dit geldt ook voor unit-dagen, dienstreizen enz…………………….
 • €30 stakingsvergoeding (begin week 10 naam en geboortedatum binnenbrengen in het vakbondslokaal)

Pamflet IPA pdfABVV-METAAL VERWERPT ONTWERP INTERPROFESSIONEEL AKKOORD 2011-2012

ABVV-METAAL GAAT VOOR:
· ÉÉN STATUUT VOOR ALLE WERKNEMERS
· EEN REËLE KOOPKRACHTVERHOGING, GEEN AALMOES
· BEHOUD VAN DE INDEX
· VRIJWARING VAN ONZE SOCIALE ZEKERHEID

ABVV-METAAL heeft het ontwerp IPA gewogen en veel te licht bevonden. Natuurlijk had er meer in
kunnen staan (opleiding en vorming, verhoging minimumlonen, tewerkstelling jongeren…). Dat is altijd zo.
Het probleem is dat wat er in staat catastrofaal is voor de arbeiders in dit land. Voor ABVV-METAAL is dit
IPA te weinig en te laat. Wij waren niet de oorzaak van de crisis, wij moeten de rekening niet betalen.

ABVV-METAAL is VOOR:

– één statuut voor alle werknemers: het ontwerp IPA maakt geen einde aan de discriminaties
tussen arbeiders en bedienden. Op het tempo van het IPA komen de twee statuten inzake
opzegtermijnen ten vroegste in 2068 gelijk en blijven de twee statuten bestaan;
– een reële koopkrachtverhoging in vrije onderhandelingen: nu de winsten en de bonussen
toenemen en de graaicultuur weer de bovenhand krijgt, moeten de werknemers het doen met
een maximale loonmarge van 0,3%. De werknemers eisen meer dan een aalmoes;
– het behoud van de index: het ontwerp IPA zet de deur wagenwijd open om de koppeling van
de lonen aan de levensduurte op de helling te zetten. Je hebt enkel een studie nodig om aan
de index te prutsen;
– de vrijwaring van de sociale zekerheid: iedereen zegt dat er geld te weinig zal zijn om de
vergrijzing te nancieren maar de minimale verbeteringen inzake opzegtermijnen worden
niet betaald door de patroons, maar door de sociale zekerheid. Na de maatijdcheques, en
ecocheques… moet de gemeenschap nu ook opdraaien voor de opzegtermijnen en de
RVA premie voor ontslagen arbeiders.

ABVV-METAAL is VOOR:

– het behoud van de bestaande brugpensioenregelingen;
– de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen ook na 2011;
– verderzetting van de crisismaatregelen (verhoging van de uitkering bij tijdelijke
werkloosheid en crisispremie): STOP de CHANTAGE door de patroons die deze dossiers
onterecht koppelen aan het IPA

DAAROM ZEGT ABVV-METAAL NEEN AAN HET ONTWERP
VAN INTERPROFESSIONEEL AKKOORD

Philips vijzelt winst op tot 1,4 miljard euro


De Nederlandse elektronicagroep,

Philips heeft in 2010 een nettowinst geboekt van1,446 miljard euro.

In 2009 was de meter nog blijven staan op 410 miljoen euro.

Het dividend voor de aandeelhouders wordt opgetrokken tot 0,75euro per aandeel. Zij kunnen dit opnemen in cash of in bijkomendeaandelen.
De hogere winst is onder meer het gevolg van betere verkopen. In 2010steeg de omzet immers met 10% tot 25,419 miljard euro.

In de opkomende landen verkocht het bedrijf 12% meer, in demature markten was er een bescheiden groei van 1%.
De stijging van het verkoopcijfer was ook deels het gevolg vanwisselkoerswinsten en van wijzigingen in het bedrijf. Worden dieweggefilterd, dan beliep de toename van de omzet nog 4%.


De betere resultaten worden vooral gedragen door de lichtdivisie – dieook in België een belangrijke activiteit heeft – en door demedische beeldvorming.

Minder vlot ging het bij de verkoop van tv-toestellen.
Over de mogelijkheid voor de aandeelhouders in cash of in aandelen opte nemen, geeft het bedrijf op 17 februarimeer uitleg.

De resultaten van Philips werden voor de laatste keer voorgesteld doortopman Gerard Kleisterlee. Hij wordt op 1april opgevolgddoor Frans van Houten.

Philips stopt met afstandsbedieningen in Haasrode

01/11/10, 20u49

Eletronicagigant Philips stopt met de business unit Pronto,dat de programmeerbare afstandsbedieningen verkoopt en produceert. Hetbedrijf vond naar verluidt geen geschikte overnemer. Dat melden enkelegespecialiseerde websites, waaronder Smarthouse, tweakers.net enpocket-lint.com.

Philips maakte in december 2009 bekend dat bij de vestiging inHaasrode, nabij Leuven, 50 van de 135 banen verdwijnen. Deherstructurering viel in de afdeling Home Control Stystems, waargeavanceerde afstandsbedieningen worden ontwikkeld.

Toen raakte ook bekend dat Philips voor Pronto, zijn meest geavanceerdeafstandsbediening, op zoek zou gaan naar een partner of eenkandidaat-koper. De impact daarvan op het personeelsbestand was toennog niet in te schatten. (belga/lb)

HerstructureringPhilips Brussel

Beste collega’s,

Vandaag hebben wij de ondernemingsraad ingelicht over onzeintentie om de algemene diensten en commerciële activiteitenin Brussel te reorganiseren, waarbij61 banen zouden verdwijnen.Op dit moment werken er 408 medewerkers in Brussel.

De huidige economische omstandigheden en de nieuwe richtingdie Philips uitgaat in haar benadering van klanten in een professioneleomgeving, hebben ertoe geleid dat we, ondanks de striktekostenbesparingen, toch moeten overgaan tot een vermindering van hetpersoneelsbestand.

De afgenomen activiteiten in verschillende vestigingen inBelgië verkleinen het financieel draagvlak voor de algemenediensten. Daarom moeten we de organisatie aanpassen. Daarnaast wilPhilips enkele diensten in IT en het onderhoud van de gebouwenuitbesteden.

De markten waarin Philips opereert in België blijvenmoeilijk. Het dalende consumentenvertrouwen in oktober en devooropgestelde besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg zijn maarenkele van de signalen uit de markt. Om versterkt uit deze economischestorm te komen, moeten we bouwen aan een efficiënte enwendbare organisatie, die kan inspelen op nieuwe kansen op het momentdat de economie terug aantrekt.

De sterkte van Philips ligt in de handen van haar medewerkersen medewerksters. Daarom is het altijd moeilijk om mensen te latengaan. Wij zullen samen met de sociale partners overleggen hoe we eenbillijke oplossing kunnen uitwerken, die zoveel mogelijk naakteontslagen voorkomt.

Wij hopen dat u zich blijft inzetten om van hetbelangrijke vierde kwartaal een succes en sterke basis te maken vooreen hopelijk beter 2010.

Geert Verachtert

CEO Philips België / Luxemburg

VORMINGS- ENDOCUMENTATIEPREMIE

VORMINGS- EN DOCUMENTATIEPREMIE

METAAL PROVINCIE ANTWERPEN2009

De premie voor de jaren 2007 en 2008 wordtuitbetaald in de maand september 2009.

BEDRAGEN

2007 : 23,00 EUR

2008 : 23,00 EUR

Dus : 46,00 EUR in het totaal voor wie recht heeft op beidepremies

————————————————————————————————————————————–

WIE HEEFT RECHT ?

Om recht te hebben op de vormingspremie dient men aanonderstaande voorwaarden te voldoen :

Prestaties / tewerkstelling:

100 gepresteerde of gelijkgestelde dagen per jaar bewijzen inhet regime van de 6-dagenweek en

dit zowel voor 2007 als voor 2008 (systeem wetgevingjaarlijkse vakantie)

Deze dagen moeten gepresteerd zijn in een onderneming uit desector van de metaalverwerkende nijverheid gevestigd in de provincieAntwerpen (paritair comité 111/1 en 111/2).

Lidmaatschap vakbond :

Voor de premie van 2007 moet men minstens lid zijn van1/11/2007.

Voor de premie van 2008 moet men minstens lid zijn van1/11/2008.

Uiteraard in orde zijn met de aanbetaling van de bijdragen,minstens tot en met juli 2009.

Bruggepensioneerden,werknemers op “alternatief” brugpensioen,gepensioneerden, erfgenamen van overleden metaalbewerk(st)ers :

hebben eveneens recht op deze premie na 1 dagprestatie in het betrokken kalenderjaar.

BETALING

Via de syndicale delegaties van ABVV-Metaal, ACV-Metaal ofACLVB of via de kantoren van deze organisaties in de provincieAntwerpen.

Tegen afgifte van het u toegezonden attest van het vormings-en documentatiefonds en voorlegging

van het lidboekje in orde met de bijdragen. Gelievehet attest in te vullen met de gevraagde

gegevens, en naam en adres van uw huidige werkgever in tevullen onder uw naam.

Elke organisatie bepaalt voor zichzelf de wijze vanuitbetaling van de premie (storting op

bankrekening, cash, circulaire cheque)

Sluiting productieafdelingPhilips Brugge ! 18/06/2009

Bij Philips in Brugge verliezen door de sluiting van deproductieafdeling 118 arbeiders en 73 bedienden hun werk. Dat isdonderdagmorgen bevestigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Desluiting is het gevolg van slechte verkoopresultaten.

Bij Philips in Brugge worden televisietoestellen ontwikkeld.De voorbije decennia sloten al enkele productielijnen. Donderdag werdbekendgemaakt dat de enige overblijvende lijn sluit, waardoor ondermeer alle arbeidsplaatsen in Brugge verdwijnen. De afdelingproductontwikkeling in Brugge blijft wel bestaan.

Algemeen secretaris Ortwin Magnus van ABVV-Metaal wijst er ineen mededeling op dat in 1986 nog 18.700 werknemers werkten voor hetNederlandse elektronicabedrijf in België. Na de sluiting vande productielijn in Brugge blijven er nog een 3.600-tal over. “In ietsmeer dan twintig jaar is de tewerkstelling bij Philips inBelgië met 80 procent gedaald. Er rest nog slechtséén productieafdeling in Turnhout.” ABVV-Metaalhekelt de uitzichtloze strategie en het mismanagement bij Philips tennadele van zijn arbeiders.

PhilipsTurnhout schrapt nog eens 225 banen 20/04/2009

Op een bijzondere ondernemingsraad heeft Philips een nieuweherstructurering aangekondigd. Er verdwijnen nog eens 225 banen (111arbeiders, 63 bedienden en 51 kaderleden), bovenop de 264 uit de vorigeherstructurering. Intussen zijn ook al meer dan 300 arbeiders met eentijdelijk contract moeten vertrekken. Sedert de vorige herstructureringis de omzet verder gedaald en Philips ziet gene tekenen van een snelherstel.

Ortwin Magnus, Algemeen Secretaris ABVV-Metaal, wijst erop dat dit een zoveelste zware klap is voor een regio die al zeer zwaargetroffen werd. Hij betreurt deze aankondiging op een moment dat deinkt van het vorige sociaal plan nog niets een droog is. ABVV-Metaalzal dan ook al het mogelijke doen om dit collectief ontslag tevoorkomen of te verminderen. Joeri Hens, secretaris ABVV-Metaal “Weleggen ons immers niet zomaar neer bij deze intentie van de directie.Wij staan achter onze mensen, we laten hen niet in de kou staan”.

Lonen 2008 Philipstop ! ! !

base salaryrealized annualstock optionsrestricted sharepension costsother
incetiverightscompensation
1.G. KleisterleeNederland1.100.000490.512491.878645.155314.893324.346
2.P-J. SivignenFrance687.500217.386326.729382.268250.9518.738
3.G. DutinéDeutschland618.750200.386284.446365.531192.153135.673
4.R. ProvoostBelgië620.000247.607265.791343.011192.00326.406
5.A. RagnettiItalia613.750329.571255.997338.156202.28137.665
6.S. RuschowskiUSA620.000103.164177.629307.685235.85266.356

6.000 banen op detocht bij Philips:

26/016.000banen op de tocht bij Philips

Philips gaat dit jaar gespreid over alle divisies 6.000 banenschrappen. Dat heeft topman Gerard Kleisterlee (foto)maandag gezegd bij de voorstelling van de jaarcijfers.

Het schrappen van de banen moet leiden tot een jaarlijksekostenbesparingen van 400 miljoen euro. Philips dook vorig jaar door deeconomische crisis voor het eerst sinds 2002 in de rode cijfers.

Turnhout

De Nederlandse groep verwacht bovendien dat de marktsituatiein de eerste maanden van 2009 verder zal verslechteren. Vorige maandkondigde Philips al aan dat in de vestiging van Turnhout 264 banenzullen verdwijnen.

Toch dividend

Philips leed in het vierde kwartaal een verlies van 1,5miljard euro. Dit verlies drukt het resultaat over heel 2008 in de rodecijfers, namelijk een verlies van 186 miljoen euro, tegen een winst van4,16 miljard euro in 2007. Ondanks het verlies wil Philips 0,70 europer aandeel aan dividend uitkeren.

PhilipsLightning Turnhout: 264 banen weg

11/12/2008

http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.433495

Op een bijzondere ondernemingsraad kondigde Philips Turnhoutaan dat nog eens 264 banen zullen verdwijnen. In oktober kondigdePhilips reeds aan 160 tijdelijke contracten niet te verlengen, wat hettotaal op 300 verloren jobs bracht. Nu heeft de directie de intentiemeegedeeld 264 medewerkers te willen ontslaan. Het betreft 168arbeiders, 45 bedienden en 51 kaderleden. Vermits er geen tijdelijkemedewerkers meer zijn op Philips, betreft het werknemers met eencontract van onbepaalde duur. Joerie Hens, secretaris ABVV-Metaal“Eerst zullen wij ons intern beraden over de manier hoe wijhierop zullen reageren, zowel inhoudelijk als naar acties toe. Wijwillen er immers alles aan doen om dit collectief ontslag alsnog tevoorkomen of te verminderen. Wij hopen dat de directie de nodigebereidheid aan de dag zal leggen om onze voorstellen op een correctemanier te behandelen. Wij staan achter onze mensen, we laten hen nietin de kou staan. Ook voor hen zullen het geen prettigeeindejaarsfeesten worden, eerder een zwarte kerst.” OrtwinMagnus, Algemeen Secretaris ABVV-Metaal wijst er op dat “naDaf, Nyrstar en zovele andere bedrijven, dit opnieuw een klap is in eenregio, de Kempen, die al zo zwaar getroffen is. Als er een sociaal planmoet komen hoop ik dat men daar mee rekening zal houden.”

Op Philips in Turnhout werken ongeveer 2.200 mensen, waarvan1.200 arbeiders. Indien effectief wordt overgegaan tot collectiefontslag gaat het – met het niet verlengen van de tijdelijkecontracten – over 564 jobs sinds juni 2008.

Extra ondernemingsraad:

 • Op donderdag 11/12/2008 is er een extra ondernemingsraadbij Philips Turnhout

PlantmanagerPhilips Turnhout

Vanaf 01 januari 2009 verlaat Dominiek Plancke plantmanagervan Philips Turnhout de fabriek voor een andere functie binnen PhilipsAutomotive.

Afbouw tijdelijkecontracten:

Philips schrapt 160 banen in Turnhout

Bij de Philips-vestiging in Turnhout worden 160 tijdelijkebanen geschrapt. De beslissing komt amper één dagnadat het Nederlandse elektronicaconcern aankondigde om nog ditkwartaal voor 230 miljoen euro aan besparingen door te voeren.

Philips begint de effecten van de economische groeivertraging te voelenen grijpt in. In dat kader verdwijnen dus 160 tijdelijke werknemers bijde lichtfabriek in Turnhout.

“Het is inderdaad een gevolg van de huidige economische toestand en hetfeit dat er minder vraag is”, zegt woordvoerder Julien Michiels. “Erwas ook al een tijdje een grote tijdelijke werkloosheid in de fabrieken dat heeft ook bijgedragen tot de beslissing.” (belga/mvl)


Nationale actiedag

De Koopkracht moetdringend omhoog!

Reeds in december 2007 trokken ABVV, ACLVB en ACV aan dealarmbel over de koopkracht van de gezinnen. In juni kwamen we met100.000 op straat om dringende maatregelen te eisen. Sindsdien is erweinig gebeurd, terwijl de prijzen bleven stijgen (voeding + 7,9 %;elektriciteit + 20%; aardgas + 50 % stookolie + 59 %)

Wat deed de regering?

Bitter weinig :

 • nog steeds te weinig koopkracht voor de lage enmiddeninkomens
 • nog steeds onduidelijkheid over een voldoende groot budgetom de sociale uitkeringen aan de welvaart aan te passen
 • nauwelijks inspanningen om de gas- en elektriciteitsprijzente drukken zoals een BTW-verlaging op gas en elektriciteit (6% i.p.v.21%)

Dit is weinig in vergelijking metde buitensporige cadeaus die de bedrijven kregen zoals een lagerevennootschapsbelasting door de notionele intrestaftrek.

Wat deden de werkgevers?

Vooral provoceren:

 • Voortdurende aanvallen op de index
 • Voorstellen voor loonstop
 • Een nieuwe golf van herstructureringen
 • Herhaalde aanvallen op de openbare diensten, terwijl dietoch mee de koopkracht in stand houden door de diensten voor iedereentoegankelijk te maken (onderwijs, transport, gezondheidszorg, enz.)
 • De sociale uitkeringstrekkers gijzelen door dewelvaartsvastheid van de sociale uitkeringen te koppelen aan overdrevenbelastingkortingen en bijdrageverlagingen voor de bedrijven

Genoeg tijdverloren! Genoeg geld verloren!
Het geduld van de werknemers is op! Tijd voor actie !

nationale actiedag 6 oktober 2008

ACV, ABVV en ACLVB eisen:

Meer loon

 • Handen af van de index
 • Hoger minimumloon, ook bruto en gelijke behandeling voor dejonge werknemers
 • Vrije onderhandelingen in de sectoren voor hogerebrutolonen.
 • Hogere tussenkomst voor woon-werkverkeer met een gunstigefiscale behandeling

Behoud en versterking van de solidariteit

 • Welvaartsvastheid voor alle uitkeringen nu
 • Extra middelen voor de sociale zekerheid
 • Behoud van het federale karakter van de sociale zekerheid,het arbeidsrecht en de cao ‘s.

Stop de prijsstijgingen

 • Lagere energiekosten: BTW op gas en elektriciteit van 21naar 6% en een evenwaardige vermindering voor stookolie. Dieverlagingen moeten betaald worden door de energiesectoren. Extrategemoetkomingen voor de laagste inkomens
 • Prijsverlagingen en prijzencontrole, vooral voorlevensnoodzakelijke producten en energie.

Rechtvaardige belastingen

 • Meer koopkracht voor de lage en de middeninkomens
 • Belastingverlagingen onmiddellijk verrekenen in het loon(lagere bedrijfsvoorheffing)
 • Een rechtvaardiger belasting op de inkomens uit kapitaal enuit vermogen alsook aanpak notionele intrestaftrek
 • Geen fiscale discriminatie van gehuwde werklozen

Kwaliteitsvolle openbare diensten


Index aanpassingvanaf 01/07/08

4.32 %


Philips Brugge

Philips wil in Brugge de afdeling sluiten waartelevisietoestellen worden gemaakt. Dat staat in een uitgelekt plan vande directie dat de vakbonden konden onderscheppen. Het personeel werdgisteren op de hoogte gebracht van de nota door de vakbonden. Desluiting zou 154 mensen hun baan kosten (127 arbeiders en 27 bedienden)en moet voor het einde van het jaar rond zijn. Philips wil kostenbesparen door de productiecentra wereldwijd te reduceren van zes naardrie, waarvan nog één in Europa(Hongarije).

Philips ontkent de plannen niet maar volgens hen iser nog niets definitiefs beslist en is het slechtséén van de mogelijke scenario’s. “Dater oefeningen gemaakt worden ten aanzien van de beperkteproductiecapaciteiten van de vestiging is normaal”, aldus de directie.

ABVV-Metaal secretaris Freddy Ramon (zelf een voormaligewerknemer van Philips Brugge) “Dat wij zelf op eenuitgeschreven plan voor de sluiting stoten zonder dat de directie onsdaar vooraf iets over gezegd heeft, is ronduit immoreel. Dat dedirectie dit alles als een ‘oefening’ of een ‘idee’maakte allemaal nog erger. Men ‘oefent’ wel met de toekomstvan 150 mensen. De directie weet nu alvast dat we alert zijn en allesop de voet zullen volgen. De verslagenheid is enorm, maar we zullenniet zomaar over ons heen laten lopen”.

In de jaren 80 werkten meer dan 20.000 Belgen voor Philips(waarvan een 2400 in Brugge), vandaag nog zowat 4.000.

Philips heeft in Brugge ook nog een innovatie- enontwikkelingscentrum, waar een 350 mensen werken. Het behoud van dieafdeling staat niet ter discussie.


Koopkracht:

30/06/2008: € 400 – Betaling: 04/07/2008

30/09/2008: € 200

31/03/2010: € 300 – € 450

31/03/2011: € 300 – € 450

31/03/2012: € 300 – € 450

31/03/2013: € 300 – € 450

Doelstellingen of targets worden later vastgesteld.

19/03/08


Koopkracht:

BijPhilips Turnhout zijn er gesprekken ingepland met de syndicale werkingover de“koopkracht”, we willen hier niet overhaast te werk gaan en het overleg eerst eeneerlijke kans geven !

Wijals ABVV – Metaal zullen je tijdig en volledig infomeren over debereikte resultaten.


Verhogingwerkgeversbijdrage “woon werk verkeer:

ABVV-METAAL1/02/2008
CP111.1&2
Tabel”Werkgeversbijdrage in het woon-werk verkeer”
Privévervoermiddelen
01/01/07104,6301/01/08107,1
afstandinWekelijksebijdrageafstandinWekelijksebijdrage
kilometersvande werkgeverkilometersvande werkgever
EuroEuro
11,3343 – 4516,47
22,6946 – 4817,32
34,0249 – 5118,29
44,3252 – 5418,93
54,7955 – 5719,50
65,0758 – 6020,14
75,2761 – 6520,95
85,5566 – 7021,97
95,9071 – 7523,00
106,1776 – 8023,97
116,5181 – 8525,05
126,7186 – 9025,95
137,0791 – 9527,00
147,4296 – 10027,99
157,72101 – 10529,02
167,97106 – 11030,08
178,27111 – 11531,13
188,61116 – 12032,19
198,91121 – 12533,21
209,15126 – 13034,22
219,42131 – 13535,21
229,80136 – 14036,17
2310,13141 – 14537,18
2410,44146 – 15038,57
2510,68151 – 15539,17
2611,05156 – 16040,17
2711,37161 – 16541,13
2811,65166 – 17042,09
2911,85171 – 17543,05
3012,19176 – 18043,95
31 – 3312,76181 – 18544,95
34 – 3613,78186 – 19045,87
37 – 3914,66191 – 19546,86
40 – 4215,52196 -20047,83

Jubileumpremie& anciëniteitsdagen:

Nieuw vanaf 01/01/2008:

Jubileumpremies:

25 jaar dienst:

 • 164.67 xuurloon. (Bruto: effectief uurloon + eventuele ploegen premie)
 • + 5 dagenextra betaald verlof.

35 jaar dienst:

 • 329.34 xuurloon. (Bruto: effectief uurloon + eventuele ploegen premie)
 • + 8 dagenextra betaald verlof.

Anciënniteitdagen:

5 jaar dienst1 dag
10 jaardienst2 dagen
15 jaardienst3 dagen
20 jaardienst4 dagen
30 jaardienst5 dagen

Brug- pensioen:

Vanaf 1 januari 2008 wordt brugpensioen vanaf 56 jaarmogelijk, voor mensen die op hun 14de, 15de of 16de begonnen te werken

én die een loopbaan van 40 jaar hebben. De CAOhierover werd op 20 december 2007, getekend.

Wie kan ervan genieten?

al wie beginnen werken is op 14, 15 of 16 jaar én

– ofwel 78 arbeidsdagen in de privé sectorgewerkt heeft (onderworpen aan RSZ)

– ofwel 78 dagen arbeidsprestatie als leerling kan bewijzen.

én tegelijk 40 jaar beroepsloopbaan heeft.

Wat telt mee voor die 40 jaar loopbaan?

– Alle arbeidsdagen onder contract in deprivé-sector: werkdagen, maar ook perioden tijdelijkewerkloosheid, ziekteperioden, klein verlet … Dagen van vrijwilligedeeltijdse arbeid worden in verhouding geteld.

– Daarnaast maximum 3 kalenderjaren diegelijkgesteld worden met arbeidsdagen: de periode van leger- ofburgerdienst, arbeidsprestaties als leerling, werkloosheid,tijdskrediet en loopbaanonderbreking, onderbreking van werk vooropvoeding van een kind jonger dan 6 jaar.

Om precies te weten hoe deze drie kalenderjaren alsgelijkgestelde periode worden berekend, neemt men best contact op metde plaatselijke ABVV-Metaal kantoren of de syndicaal afgevaardigde.

Werknemers, die gebruik willen maken van deregeling, nemen hoe dan ook eerst best contact op met ABV-Metaal om telaten onderzoeken of men beantwoordt aan de voorwaarden. Indien men inaanmerking komt moet de werkgever bereid zijn de werknemer te ontslaantussen 1 januari 2008 en 31 december 2009. De betroken werknemer moetook 56 jaar worden in die periode én 40 jaar beroepsloopbaanachter de rug hebben, op het einde van de opzegperiode of op het momentvan uitbetaling.

Na 2009 kan deze regeling nog verlengd worden.


Waar staat het ABVV voor ?

Iedereen kent het ABVV, het Algemeen BelgischVakverbond. Sommigen beter, anderen minder goed. Daarom hier een aantalvragen en antwoorden in verband met het ABVV en waar het voor staat

Is het ABVV een vakbond of een sociale beweging?

Beide, op zijn minst. Als ledenorganisatie helpen wij – viaeen uitgebreid kantorennet – 1,4 miljoen leden met deskundig adviesinzake werkloosheid, arbeidsongeval, pensioen, kindergeld,belastingen.… Als vakbond verdedigen wij de belangen van dewerknemers op de werkplek, binnen de sectoren en in allerleioverlegorganen. Overleg maar ook actie zijn hierbij onontbeerlijk.Tegenover de patronale macht bouwen wij een syndicale tegenmacht opzowel binnen als buiten de bedrijven en diensten. Maar het ABVV is meerdan een dienstverlenende organisatie: als beweging werken wij aan deverbouwing van de samenleving. Noem ons gerust een‘socialistisch constructiebedrijf’.

Hoe krijg je beweging in zo een groot ding?

Dat lukt vrij aardig dankzij twee pijlers: militanten en huninzet, plus de vertegenwoordigersdemocratie. Als je wat wil bereikenals vakbond heb je mensen nodig die zich inzetten voor een collectiefproject. Leden die dat doen heten militanten, het kloppend hart van devakbond. Zij komen op voor betere arbeidsvoorwaarden enwerkomstandigheden, verzorgen de eerstelijnsinformatie en communicatiemet andere leden en werknemers binnen het bedrijf, sector,…Maar als militant kan je even goed actief zijn in de werklozenwerking,de jongeren-, migranten-, senioren- of culturele werking. Er is spekvoor ieders bek. En zo lang het kapitalisme niet wijzer wordt, vallenwij niet stil.

Top en basis: wie heeft wat te zeggen binnen het ABVV?

Ruim een miljoen leden raadplegen over syndicalethema’s is onbegonnen werk. Vandaar de getraptevertegenwoordiging, de tweede pijler. Je hebt verschillendeniveau’s: afdelingen, gewestelijke besturen,comités, bureaus en congressen. Ze werken elk metvertegenwoordigers (gemandateerden): militanten, delegees,secretarissen, voorzitters die gekozen worden op een vergadering vanleden, militanten, … Het opperste gezagsorgaan is hetFederaal Congres, de grootste vergadering van gemandateerden binnen hetABVV.

Wat slikken we niet als socialistische vakbond?

Veel. Maar vooral het alomtegenwoordige concurrentie-denkengaat niet door de beugel. België, bijvoorbeeld, behoort tot derijkste landen ter wereld. Toch blijven we zitten met eenwerkloosheidsprobleem, kent zowat 6% van onze landgenoten armoede enleeft een op drie in bestaansonzekerheid,… . Tegenstellingennemen toe. Concurrentie tussen bedrijven, landen en continenten zetmiljoenen mensen in de kou, beschadigt het milieu, bedreigt dedemocratie. Concurrentie is inmiddels een universele ideologie.

Achter welke waarden staat het ABVV?

Het ABVV koos van meet af aan voor solidariteit,rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie. Het ABVV hanteert ze alsrode draad voor haar doelstellingen en acties.

Wat is de kijk van het ABVV op de wereld van vandaag?

Globalisering, zegt het je wat? Bezit je een wagen, dan is die‘made in the world’. Je hemd of T-shirt – hopelijkschoon – is misschien Belgisch van ontwerp, maar … (vul zelfin) van makelij. Producten en diensten‘internationaliseren’ in snel tempo. Alhoewel, inonze Coca Cola samenleving worden talrijke landen uit het Zuiden op eenzijspoor gerangeerd. De tegenstelling tussen de kop en de staart vanhet economisch peloton groeit. Concurrentie zet onze socialeverworveheden onder druk. Daar wil het ABVV een stokje voor steken. Enmeer dan dat.

Wat wil het ABVV?

Een democratische samenleving. Een democratie die verder reiktdan het politieke, die ook toegepast wordt in het economische, socialeen culturele leven. Een humane samenleving. Een die solidariteit enniet concurrentie als basis neemt. Niet meer, maar ook niet minder. Enwat wil jij eigenlijk?

Wat doet het ABVV om dit te bereiken?

Een collectieve tegenmacht opbouwen. In bedrijven endaarbuiten. Binnen en buiten onze grenzen. Via de bedrijfswerking vande militanten. Via de beroepscentrales die in de sectoren instaan voorbetere lonen, werktijden,… . Via het interprofessionele ABVVvoor werknemersbelangen zoals het minimumloon, beroepsopleiding,werkloosheidsuitkeringen,… Maar ook buiten de bedrijfsmurenen de grenzen werkt het ABVV aan een humanere samenleving. Omdatconcurrentie geen grenzen kent.

Voor wie neemt het ABVV het op?

Voor werkenden en werklozen, jongeren en(brug)gepensioneerden, mannen en vrouwen, gezonde en zieke mensen,migranten en Belgen.

Welke diensten biedt het ABVV?

De belangen die verbonden zijn met je beroep en met de sectorwaarin je werkt worden verdedigd door de beroepscentrale. Een ABVV-lidis automatisch lid van zo een centrale. Daarnaast kan je rekenen op dealgemene dienstverlening: informatie en advies inzake werkloosheid,rechtsbijstand. Ook bij de jongerenwerking, het syndicaal vormingswerk,de werklozenwerking, seniorenwerking, migrantenwerking en culturelewerking staan ze je bij met raad en daad.

Hoeveel ABVV’s zijn er?

Er is maar één federaal ABVV-FGTB endrie Intergewestelijken – overkoepelingen van gewestelijke afdelingen:het Vlaams ABVV (Vlaamse Intergewestelijke), het Waals ABVV(Interrégionale wallone) en de Brusselse Intergewestelijke.Dat is de interprofessionele structuur. Maar het ABVV is ook eenfederatie van 7 beroepscentrales, de professionele structuur van onzevakbond.

Waar is het ABVV?

Het ABVV is overal. Maar bovenal in bedrijven, diensten eninstellingen, zowel privé als publieke. Daarnaast is er eennetwerk van lokale en gewestelijke ABVV-kantoren waar je terecht kanvoor advies, bijstand en acties. En je vindt ons ook terug in de GoudenGids, rubriek 7610. En als het in de Gouden Gids staat,…